‘ถนนช้า’ ที่เป็นมิตรกับจักรยานกำลังเปลี่ยนเมืองไปอย่างไร

Covid-19 ทำให้โครงสร้างพื้นฐานการเดินทางเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อให้ถนนเป็นมิตรกับนักขี่จักรยานและคนเดินถนน การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะคงอยู่ได้หรือไม่เมื่อผู้คนกลับไปที่รถยนต์และระบบขนส่งสาธารณะ

Continue reading