อุโมงค์ใต้ดิน ลึกลับของสหราชอาณาจักร

Stephanie Bricker หัวหน้าทีมที่Urban Geoscience การสำรวจทางธรณีวิทยาของอังกฤษซึ่งทำงานเกี่ยวกับ Project Iceberg กล่าวว่าเป็นจุดสำคัญประการหนึ่งคือไม่มีสถานที่กลางที่เก็บข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับเมืองใต้ดิน

Continue reading