การรักษาด้วยยาต้านฮีสตามีน ซึ่งเป็นยารักษาโรคภูมิแพ้ที่ใช้กันทั่วไป มีความเกี่ยวข้องกับการตอบสนองที่ดีขึ้นต่อสารยับยั้งด่านภูมิคุ้มกัน การศึกษาพรีคลินิกแสดงให้เห็นว่าตัวรับฮีสตามีนทำหน้าที่ในมาโครฟาจที่เกี่ยวข้องกับเนื้องอกเพื่อยับยั้งการกระตุ้นทีเซลล์ในสภาพแวดล้อมจุลภาคของเนื้องอก หากทำซ้ำในการทดลองทางคลินิกในอนาคต

ข้อมูลชี้ให้เห็นว่าการกำหนดเป้าหมาย HRH1 อาจเป็นประโยชน์ในฐานะแนวทางการรักษาร่วมกับการปิดล้อมด่านเพื่อเอาชนะการดื้อภูมิคุ้มกันบำบัดและปรับปรุงผลลัพธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการแพ้ที่มีอยู่ก่อนหรือระดับฮีสตามีนในพลาสมาสูง ในการค้นหาปัจจัยที่อาจส่งผลต่อการตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันบำบัด เรารู้สึกประหลาดใจที่พบว่ายาต้านฮีสตามีนซึ่งเป็นตัวกลางในการตอบสนองต่อการแพ้ มีความเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในผู้ป่วย เมื่อมองใกล้ถึงความสัมพันธ์นี้ เราพบว่าฮีสตามีนผ่านตัวรับ HRH1 สามารถส่งเสริมการหลีกเลี่ยงภูมิคุ้มกันของเซลล์มะเร็งและความต้านทานต่อการบำบัดด้วยภูมิคุ้มกัน