ประโยชน์ของการจัดฟันแบบใสอินวิสไลน์ (Invisalign)

ประโยชน์ของการจัดฟันแบบใสอินวิสไลน์ (Invisalign) จากการศึกษาค้นคว้าวิจัยพบว่าการจัดฟันใสแบบอินวิสไลน์สามารถช่วยทำให้สุขภาพเหงือกดีขึ้นได้ เนื่องจากการจัดฟันที่ถูกต้องจะทำให้เหงือกบริเวณรอบๆ ฟันเข้าที่ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งนำไปสู่สุขภาพช่องปากที่ดีขึ้นด้วย เนื่องจากการทำความสะอาดง่ายขึ้น โดยยังคงสามารถแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันได้ตามปกติ จึงช่วยลดปัญหาโรคฟันผุและโรคเหงือกได้

ช่วยให้สุขภาพปากดียิ่งขึ้นได้
การจัดฟันที่ทำให้ฟันบีบตัวเข้าหากันหรือขยายตัวออกไปนั้น สามารถทำให้เกิดโรคต่างๆ ตามมาได้ เช่น เหงือกบวม เหงือกอักเสบแดง และร่องลึกปริทันต์ โรคเหล่านี้ล้วนเป็นสัญญาณของโรคเกี่ยวกับเหงือกทั้งสิ้น แต่การจัดฟันแบบไร้เหล็กนั้น นอกจากจะทำให้สุขภาพฟันแข็งแรงขึ้นแล้ว ยังช่วยทำให้มั่นใจได้ว่า ฟันจะถูกจัดให้เหมาะสมกับสุขภาพปากด้วย

ทำให้การเคี้ยวและการพูดดีขึ้น
สำหรับหลายๆ คนแล้ว ตำแหน่งฟันและขากรรไกรที่ไม่เหมาะสมนั้น อาจก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการพูดและการเคี้ยวอาหารได้ เราจึงแนะนำการจัดฟันแบบใส ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้เช่นกัน สามารถลดความเสี่ยงการบาดเจ็บและผิดปกติของการสวมใส่ ตำแหน่งของฟันที่ถูกต้องและเหมาะสมจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาภาวะกระดูกและข้อต่อเชื่อมขากรรไกรรองรับน้ำหนักมากเกินไป

จุดเด่นของการจัดฟันแบบใส (Invisalign)

เป็นการจัดฟันเพื่อไม่ให้ใครรู้ว่าจัด เนื่องจากเครื่องมือจัดฟันแบบใส (Invisalign) มีความใส แต่ทรงประสิทธิภาพ และสามารถสวมใส่ได้สบายกว่า ไม่ทำให้ระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อภายในช่องปากของคุณ นอกจากนี้ ยังสามารถถอดออกได้อย่างง่ายดาย ในขณะการแปรงฟันและการรับประทานอาหาร อีกทั้งยังช่วยลดการก่อให้เกิดฟันผุและโรคเหงือกได้อีกด้วย การจัดฟันแบบนี้จึงทำให้คุณมีรอยยิ้มที่สวยงามโดยปราศจากเหล็กจัดฟัน

เมื่อคุณดูจากตารางด้านล่างแล้ว จะพบความแตกต่างของการจัดฟันแต่ละแบบ ซึ่งจะเห็นได้ว่า การจัดฟันแบบใส (Invisalign) นั้นมีความโดดเด่นในด้านประสิทธิภาพอย่างชัดเจน

ประเภทของ INVISALIG

1. Invisalign Express
การจัดฟันใสแบบ Invisalign Express เป็นการจัดฟันใสสำหรับคนไข้ที่มีฟันซ้อนเกไม่มากนัก ซึ่งจะมีจำนวนเครื่องมือไม่เกิน 7 ชิ้น โดยจะใช้เวลาในการจัดฟันประมาณ 3-4 เดือน

2. Invisalign lite
เหมาะสำหรับผู้ที่มีความผิดปกติในการเรียงตัวของฟันเล็กน้อย หรือมีฟันซ้อนเกหลังการจัดฟันเนื่องจากไม่ได้ใส่เครื่องมือคงสภาพฟัน (Retainers) โดยทันตแพทย์จัดฟันสามารถเรียงฟันให้ปกติได้ โดยใช้เครื่องมือจัดฟันใสแบบ Invisalign lite ตั้งแต่ 8-14 คู่ และใช้เวลาในการจัดฟันประมาณ 6-7 เดือน

3. Invisalign Moderate
การจัดฟันใสแบบ Invisalign Moderate เป็นการจัดฟันใสสำหรับคนไข้ที่มีฟันซ้อนเกค่อนข้างมาก อาจเคยจัดฟันหรือไม่เคยจัดฟันมาก่อน โดยการจัดฟันแบบ Invisalign Moderate จะใช้เครื่องมือจัดฟันใสตั้งแต่ 14 คู่ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 26 คู่ และใช้เวลาในการจัดฟันโดยประมาณ 1 ปี แล้วแต่กรณี

4. Invisalign Comprehensive
การจัดฟันใสแบบ Invisalign Comprehensive เป็นการจัดฟันสำหรับคนไข้ที่มีฟันซ้อนเกค่อนข้างมาก หรือมีความซับซ้อน อาจเป็นฟันที่เคยจัดมาก่อนหรือไม่ก็ตาม การจัดฟันแบบ Invisalign Comprehensive จะใช้เครื่องมือจัดฟันแบบไม่จำกัดจำนวนชิ้นแต่สูงสุดไม่เกิน 99 ชิ้น และใช้เวลาโดยประมาณในการจัดฟัน 1-4 ปี แล้วแต่กรณี