ศักยภาพในการปรับปรุงการรักษามะเร็งสำหรับมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักโดยใช้นาโนเทคโนโลยีเพื่อส่งมอบเคมีบำบัดในลักษณะที่ทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการต่อต้านเนื้องอกที่ก้าวร้าว การทำเช่นนี้ในลักษณะที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ นาโนเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทเนื่องจากความสามารถในการปรับปรุงการเคลื่อนไหวของยาและประสิทธิภาพการรักษา

ตลอดจนศักยภาพในการลดความเป็นพิษต่อระบบ ความหวังของฉันคือนวัตกรรมนาโนบำบัดและสูตรการรักษาที่เป็นนวัตกรรมใหม่เหล่านี้จะช่วยได้ในที่สุด ผู้ป่วยมะเร็งต่อสู้กับโรคมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยยิ่งขึ้น การบำบัดด้วยภูมิคุ้มกันช่วยเพิ่มความสามารถของระบบภูมิคุ้มกันในการต่อสู้กับเซลล์มะเร็ง จุดตรวจภูมิคุ้มกันเป็นตัวควบคุมระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการป้องกันไม่ให้ร่างกายโจมตีเซลล์ที่มีสุขภาพดีตามอำเภอใจ มะเร็งบางชนิดหลีกเลี่ยงจุดตรวจเหล่านี้ ทำให้เซลล์มะเร็งสามารถหลีกเลี่ยงการตรวจพบและแพร่กระจายต่อไปได้ การปิดล้อมด่านภูมิคุ้มกันเป็นการบำบัดแบบใหม่ที่สามารถปล่อยเบรกในระบบภูมิคุ้มกันและช่วยให้ร่างกายต่อสู้กลับได้