การสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้วัยเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่

โรคหอบหืดจากภูมิแพ้ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือหายใจมีเสียงหวีดและหายใจลำบากซึ่งเกิดจากสารก่อภูมิแพ้ที่สูดเข้าไปโรคเรื้อรังที่พบได้บ่อยที่สุดในเด็กและอาจมีอาการต่อเนื่องไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ การสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ในหนูแรกเกิดที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งจำลองความก้าวหน้าของโรคหอบหืดจากภูมิแพ้ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่ การทำงานนี้เกี่ยวข้องกับการติดตามเซลล์ภูมิคุ้มกัน

เฉพาะของสารก่อภูมิแพ้ที่เรียกว่า T helper 2 เซลล์หน่วยความจำประจำถิ่น ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยการอักเสบจากภูมิแพ้ซ้ำในปอด การทดลองพบว่าเส้นประสาทซิมพาเทติกในปอดผลิตสารโดปามีนและอาศัยอยู่ใกล้กับเซลล์ T helper 2 บางชนิดหลังจากได้รับสารก่อภูมิแพ้ในเด็กแรกเกิด เมื่อโดปามีนจับกับรีเซพเตอร์ DRD4 บนเซลล์ T helper 2 เหล่านี้ เซลล์มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเป็น Th2-TRM มากขึ้น และได้รับคำสั่งให้ผลิตโมเลกุลกระตุ้นการตอบสนองของภูมิคุ้มกันหรือไซโตไคน์ การปิดกั้นการจับโดปามีนนี้หลังจากการสัมผัสสารก่อภูมิแพ้ในเด็กแรกเกิดจะลดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ T helper 2 และบรรเทาการอักเสบของปอดเมื่อพบสารก่อภูมิแพ้ชนิดเดียวกันในช่วงวัยผู้ใหญ่