การตลาดออนไลน์ Big Data อาวุธสำคัญ…ที่ธุรกิจต้องมี “Big Data” เป็นคำที่ใครหลาย ๆ คนมักเคยได้ยินกันคุ้นหู โดยเฉพาะในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา Big Data ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากกับการทำธุรกิจที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน แต่ก็อาจจะมีบางรายที่กำลังสงสัยว่า Big Data คืออะไร และข้อมูลจำนวนมากมายมหาศาลที่มีอยู่รอบ ๆ ตัวนี้ ธุรกิจสามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้าง วันนี้จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ Big Data ให้มากยิ่งขึ้น

Big Data คืออะไร ?

Big Data คือ ฐานข้อมูลจำนวนมาก เช่น ตัวเลข รูปภาพ ไฟล์เสียง วิดีโอ ตัวอักษร เป็นต้น ซึ่งในเชิงธุรกิจ อาจจะเป็นฐานข้อมูลของลูกค้า หรือจำนวนการสั่งซื้อในรูปแบบสถิติ เปอร์เซ็นต์ รวมถึงข้อมูลของคู่แข่ง โดยข้อมูลที่มีจำนวนมากมายนี้ ธุรกิจจำเป็นต้องนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ โดยอาจจะมีการใช้เครื่องมือหรือโปรแกรมเข้ามาช่วยสกัดข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ขึ้นอยู่กับเทคนิคและอุปกรณ์ของแต่ละองค์กร สุดท้ายนำผลลัพธ์ของข้อมูลที่ได้มาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ และวางแผนกลยุทธ์ตามที่กำหนด

นอกจากนี้ เราลองมาดูคุณลักษณะของ Big Data ที่สำคัญกันก่อนว่า 5V + 1C มีอะไรบ้าง ?

1. Volume

ปริมาณของข้อมูลสำคัญ ตัดสินจากคุณค่าและความสำคัญของข้อมูล

2. Variety

ชนิดของข้อมูลที่มากมาย หลากหลายรูปแบบ ซึ่งต้องรู้ และเข้าใจเพื่อให้สามารถทำการวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง

3. Velocity

ความเร็วของการสร้างข้อมูล และประมวลผลว่าตรงตามความต้องหรือไม่ ซึ่งคือความท้าทายของการพัฒนา

4. Variability

เรื่องความไม่เข้ากันของข้อมูล สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และอาจจะก่อปัญหาได้ ดังนั้นจำเป็นต้องมีกระบวนการเพื่อดักจับ และแก้ไขให้ทันท่วงที

5. Veracity

คุณภาพของข้อมูล หากคุณคุณภาพข้อมูลแย่ การวิเคราะห์ก็จะแย่ด้วยเช่นกัน ดังนั้นที่มาของข้อมูลจึงมีความสำคัญอย่างมาก

6. Complexity

การจัดการข้อมูลค่อนข้างมีความซับซ้อน เนื่องจากมีจำนวนมาก และรูปแบบที่ต่างกัน ดังนั้นจึงต้องมีกระบวนการเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ด้วยกัน

เก็บ Data แบบไหน เอื้อประโยชน์

1. ข้อมูลลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ การเก็บข้อมูลของลูกค้าจำนวนมาก หรือลูกค้าที่สนใจสินค้า เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า และวางแผนปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ลดจุดอ่อน เพิ่มจุดแข็งให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงนำข้อมูลดังกล่าวมาคาดการณ์ต่อยอดธุรกิจอนาคต ว่าธุรกิจประเภทนั้นควรจะเดินไปในทิศทางใด

2. การบริการเป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลย และการเก็บข้อมูล Feedback ของลูกค้าจากช่องทางต่าง ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการเป็นเรื่องจำเป็น และยังส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่แบรนด์ อีกทั้งยังทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ซึ่งการนำ Big Data มาใช้ในรูปแบบนี้จะช่วยสร้างความประทับใจที่ดีต่อลูกค้าในด้านการบริการ

3. การปิดการขายให้สำเร็จเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก และที่ผ่านมาธุรกิจหรือแบรนด์อาจจะประสบปัญหากับการปิดการขายไม่สำเร็จ เช่น ลูกค้าสนใจสั่งซื้อสินค้า แต่ไม่สะดวกชำระเงินตามช่องทางของคุณที่มี ซึ่งหากคุณไม่ติดตาม หรือทราบข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้น อาจจะทำให้คุณเสียลูกค้าไปอย่างน่าเสียดาย และการเก็บข้อมูลช่องทางสั่งซื้อของลูกค้าเป็นอีกเรื่องที่สำคัญที่ธุรกิจหรือแบรนด์ไม่ควรละเลย