ผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะทางระบบประสาทมีแนวโน้มที่จะพัฒนาอาการเพ้อได้ไม่นานหลังจากเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล อาการเพ้อเป็นความผิดปกติทางปัญญาเฉียบพลันที่โดดเด่นด้วยการรับรู้ที่เปลี่ยนแปลงไป การขาดสมาธิ ความสับสนและการสับสน การประมาณการปัจจุบันของอาการเพ้อเริ่มแรกเน้นให้เห็นความจริงที่ว่าอาการเพ้อพัฒนาอย่างล้นหลามในสถานพยาบาล

เมื่อเทียบกับชุมชนโดยรวมระหว่างร้อยละหนึ่งถึงสองการวิจัยพบว่าระหว่างร้อยละ 30 ถึง 40 ของกรณีเพ้อทั้งหมดสามารถป้องกันได้ การศึกษาได้สำรวจว่าการรวมกันของการดูแลที่มีประสบการณ์ที่ ED และการดำเนินการตามมาตรการป้องกันอาการเพ้อที่ล่าช้าส่งผลให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นหรือไม่ ตัวอย่างเช่น เป็นไปได้ว่าแสงจ้าและระดับเสียงรอบข้างที่สูงของ ED เป็นเวลา 24 ชั่วโมงต่อวันจะช่วยเพิ่มความเสี่ยงในระยะสั้น ความเกี่ยวข้องกันระหว่างการเริ่มมีอาการเพ้อกับวันที่ผู้ป่วยมาถึงห้องฉุกเฉิน ผู้ที่มาถึงในวันอาทิตย์และวันอังคารมักจะแสดงอาการในเวลาอันสั้น ปัจจัยที่ไม่เอื้ออำนวย ได้แก่ เตียงในโรงพยาบาลน้อยลง การรับผู้ป่วยบนพื้นล่าช้าเวลารอนานกว่า 13 ชั่วโมงและสัดส่วนการรับผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดในสัดส่วนที่มากขึ้น